Hội thảo chuyên đề tại Triển lãm E&A VIETNAM 2018

1/2/2018 3:46:08 PM
Hội thảo chuyên đề tại Triển lãm Quốc tế Điện Công nghiệp, Dân dụng và Tự động hóa Việt Nam lần thứ 5 - E&A VIETNAM 2018, từ ngày 16 - 18/08/2018, SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Q7, TP. Hồ Chí Minh

 

Hoạt động chính      

  • Hội thảo chuyên ngành Điện - Tự động hóa  Cuộc sống tiện ích

Thành phần: Hội tự động hóa Việt Nam, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, giới chuyên môn, các nhà doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế.

 

Kính mời Quý khách đăng ký tham dự hội thảo >>> ĐĂNG KÝ

VIDEO CLIPS